- -

Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels

Show full item record

Hilario Caballero, A. (2008). Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels. http://hdl.handle.net/10251/2060

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/2060

Item Metadata

Title: Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels
Author: Hilario Caballero, Adolfo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Issued date:
Abstract:
Modificació de l'estructura d'un sistema de control realimentat perquè la posició dels pols de llaç tancat siguen els desitjats (en funció de les especificacions de funcionament). Relació entre la posició dels pols i zeros ...[+]
Subjects: Realimentació , Resposta temporal , Resposta transitòria , Regulador proporcional-derivatiu , Lloc de les arrels , Sistemes continus lineals , Regulació automàtica
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://laboratoriosvirtuales.upv.es/eslabon/reguladorPD
Learning Resource Type: Laboratorio virtual de simulación
Educational description: Donada una estructura de sistema lineal continu realimentat i controlat amb un regulador proporcional-derivatiu, l'alumne decidirà les especificacions de funcionament i l'estructura del regulador. Com a resultat es representarà gràficament el lloc de les
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Alto
Semantic Density: Alto
Typical Learning Time: 15 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record