- -

Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels

Show simple item record

dc.contributor.author Hilario Caballero, Adolfo es_ES
dc.date.accessioned 2008-05-12T06:46:34Z
dc.date.available 2008-05-12T06:46:34Z
dc.date.issued 2008-05-12T06:46:34Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/2060
dc.description.abstract Modificació de l'estructura d'un sistema de control realimentat perquè la posició dels pols de llaç tancat siguen els desitjats (en funció de les especificacions de funcionament). Relació entre la posició dels pols i zeros al pla de Gauss i la resposta te es_ES
dc.description.uri https://laboratoriosvirtuales.upv.es/eslabon/Ejercicio?do=reguladorPD es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Realimentació es_ES
dc.subject Resposta temporal es_ES
dc.subject Resposta transitòria es_ES
dc.subject Regulador proporcional-derivatiu es_ES
dc.subject Lloc de les arrels es_ES
dc.subject Sistemes continus lineals es_ES
dc.subject Regulació automàtica es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE SISTEMAS Y AUTOMATICA es_ES
dc.title Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Laboratorio virtual de simulación es_ES
dc.lom.interactivityLevel Alto es_ES
dc.lom.semanticDensity Alto es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Primer ciclo es_ES
dc.lom.difficulty Dificultad media es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 15 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription Donada una estructura de sistema lineal continu realimentat i controlat amb un regulador proporcional-derivatiu, l'alumne decidirà les especificacions de funcionament i l'estructura del regulador. Com a resultat es representarà gràficament el lloc de les es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2007-1 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi es_ES
dc.description.bibliographicCitation Hilario Caballero, A. (2008). Disseny d'un regulador proporcional-derivatiu (PD) en el lloc geomètric de les arrels. http://hdl.handle.net/10251/2060 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record