- -

Generació de funcions lògiques mitjançant descodificadors binaris amb eixides actives a nivell baix

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Generació de funcions lògiques mitjançant descodificadors binaris amb eixides actives a nivell baix

Show full item record

Martí Campoy, A. (2013). Generació de funcions lògiques mitjançant descodificadors binaris amb eixides actives a nivell baix. http://hdl.handle.net/10251/27336

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/27336

Files in this item

Item Metadata

Title: Generació de funcions lògiques mitjançant descodificadors binaris amb eixides actives a nivell baix
Author:
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Issued date:
Abstract:
Aquest atrícle docent descriu el procediment per generar funcions lògiques per medi de l'us de descodificador binaris amb eixides actives a nivell baix.Inclou exemples i exercicis.
Subjects: Circuit , Digital , Funció lògica , Descodificador , Combinacional , Implementació , Binari , Generació , Ordinador
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Type: Objeto de aprendizaje
Learning Resource Type: Artículo Docente
Educational description: És necessari utilitzar llapis i paper per reproduir els exemples i resoldre els exercicis.
Intended End User Role: Alumno
Context: Primer ciclo
Difficulty: Dificultad media
Interactivity Level: Medio
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 15 minuts
Educational language: Catalán

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record