- -

Ús de l'estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació de transformació de subproductes d'origen animal com a suport de la identificació de riscos laborals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ús de l'estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació de transformació de subproductes d'origen animal com a suport de la identificació de riscos laborals

Show full item record

Mompó Navarro, L. (2012). Ús de l'estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació de transformació de subproductes d'origen animal com a suport de la identificació de riscos laborals. http://hdl.handle.net/10251/27407

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/27407

Files in this item

Item Metadata

Title: Ús de l'estudi d'impacte ambiental d'una instal·lació de transformació de subproductes d'origen animal com a suport de la identificació de riscos laborals
Author: Mompó Navarro, León
Director(s): Gallardo Bermell, Sergio Carlos Alberola, Sofía
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2012-09-24
Issued date:
Abstract:
[ES] Identificar els impactes ambientals en la fase d'explotació d'una instal·lació industrials i relacionar-los amb els riscos laborals.


[EN] Identify environmental impacts in the operational phase of an industrial installation and relate them to occupational hazards.
Subjects: Avaluació d'impacte ambiental , Estudi d'impacte ambiental , Avaluació de riscos laborals , Environmental impact assessment , Environmental impact study , Hazard assessment
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales-Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record