- -

Desarrollo de un sistema de automatización no destructivo enfocado a la clasificación de pepino en base a sus propiedades ópticas y mecánicas

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desarrollo de un sistema de automatización no destructivo enfocado a la clasificación de pepino en base a sus propiedades ópticas y mecánicas

Show full item record

López Villalobos, S. (2013). Desarrollo de un sistema de automatización no destructivo enfocado a la clasificación de pepino en base a sus propiedades ópticas y mecánicas. http://hdl.handle.net/10251/28131.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28131

Files in this item

Item Metadata

Title: Desarrollo de un sistema de automatización no destructivo enfocado a la clasificación de pepino en base a sus propiedades ópticas y mecánicas
Author: López Villalobos, Salvador
Director(s): Talens Oliag, Pau Prats Montalbán, José Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural - Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agronòmica i del Medi Natural
Read date / Event date:
2013
Issued date:
Abstract:
[ES] El objetivo del trabajo es el desarrollo de un sistema de automatización no destructivo enfocado a la clasificación de pepino en base a sus propiedades ópticas y mecánicas. Para su estudio, los pepinos se almacenaron ...[+]


[CAT] L'objectiu del treball és el desenvolupament d¿un sistema d¿automatització no destructiu, enfocat a la classificació del cogombre basant-se en les seues propietats òptiques i mecàniques. Per tal d¿estudiar-les, els ...[+]


[EN] permeten detectar variacions externes aparents en el producte fins a 33 dies d'emmagatzematge, les propietats mecàniques avaluades a través de l'assaig de punció sí permeten registrar l'evolució temporal dels canvis ...[+]
Subjects: Pepino , Técnicas no destructivas , Garras robóticas , Propiedades ópticas , Propiedades mecánicas , Cogombre , Tècniques no destructives , Urpes robòtiques , Propietats òptiques , Propietats mecàniques , Cucumber , Non destructive techniques , Robot grippers , Optical properties , Mechanical properties
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
degree: Máster Universitario en Ciencia e Ingeniería de los Alimentos-Màster Universitari en Ciència i Enginyeria Dels Aliments
Type: Tesis de máster

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record