- -

Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya)

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya)

Mostrar el registro completo del ítem

Belenguer Muñoz, V. (2012). Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya). http://hdl.handle.net/10251/28188.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28188

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Patrons de presència i concentració de pesticides en peixos al llarg del riu Xúquer (Espanya)
Autor:
Director(es): Martínez Capel, Francisco Picó García, Yolanda
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2012-10-30
Fecha difusión:
Resumen:
La conca del Xúquer és una de les quatre conques que són objecte del programa. Aquest estudi pretén donar indicis biològics de l'estat de contaminació en què es troba el riu Xúquer, analitzant els nivells de pesticides ...[+]
Palabras clave: Pesticides , Riu Xúquer , Ecosistemas , Anàlisi d'aigües , Peixos
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem