- -

Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem

Mostrar el registro completo del ítem

Llopis Espinosa, J. (2012). Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem. http://hdl.handle.net/10251/28757.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/28757

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Projecte d'identificació i control d'una pila de combustible tipus pem
Autor:
Director(es): Herrero Durá, Juan Manuel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2012-09-27
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (9109)


[cat]L¿objectiu del present projecte consisteix en el disseny i implementació d¿un sistema encastat per al control d¿un banc de probes de piles d¿hidrogen. El present projecte abasta les següents tasques de disseny: ¿ ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Combustibles
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem