- -

Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia

Show full item record

Castillo Sainz, J. (1999). Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/29794.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/29794

Files in this item

Item Metadata

Title: Alfons el Vell, Duc Reial de Gandia
Author:
Issued date:
Abstract:
El primer duc reial va tindre una vida llarga i intensa, que pot semblar difícil recollir en una biografia. Al mateix temps, sens dubte és un personatge atractiu, des de les diverses perspectives que ofereix la seua ...[+]
Subjects: Historia medieval
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Compartir igual (by-nc-sa)
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record