- -

Medició de la satisfacció del pacient de càncer tractat amb quimioteràpia mitjançant un anàlisi quantitatiu/qualitatiu i propostes de millora. Un estudi en el servici d'oncologia de l'Hospital SVS Verge dels Lliris d'Alcoi

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Medició de la satisfacció del pacient de càncer tractat amb quimioteràpia mitjançant un anàlisi quantitatiu/qualitatiu i propostes de millora. Un estudi en el servici d'oncologia de l'Hospital SVS Verge dels Lliris d'Alcoi

Mostrar el registro completo del ítem

Genís Vilaplana, M. (2013). Medició de la satisfacció del pacient de càncer tractat amb quimioteràpia mitjançant un anàlisi quantitatiu/qualitatiu i propostes de millora. Un estudi en el servici d'oncologia de l'Hospital SVS Verge dels Lliris d'Alcoi. http://hdl.handle.net/10251/30591.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/30591

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Medició de la satisfacció del pacient de càncer tractat amb quimioteràpia mitjançant un anàlisi quantitatiu/qualitatiu i propostes de millora. Un estudi en el servici d'oncologia de l'Hospital SVS Verge dels Lliris d'Alcoi
Autor:
Director(es): Tomas Miquel, Jose Vicente
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Alcoy - Escola Politècnica Superior d'Alcoi
Fecha acto/lectura:
2013-06-20
Fecha difusión:
Resumen:
L'objecte d'aquest treball és realitzar un estudi quantitatiu on s'aborde la medició de la satisfacció del pacient d'oncologia de l'hospital Verge dels Lliris d'Alcoi per a poder realitzar millores en els aspectes menys ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas-Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem