- -

El relatiu neutre

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El relatiu neutre

Show full item record

Escrivá Fuster, D. (2013). El relatiu neutre. http://hdl.handle.net/10251/30657

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/30657

Video Viewer

Item Metadata

Title: El relatiu neutre
Author: Escrivá Fuster, Débora
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Área de Promoción y Normalización Lingüística - Àrea de Promoció i Normalització Lingüística
Issued date:
Abstract:
Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell de formalitat de la llengua.
Subjects: Valencià , Pronom relatiu neutre , Oració subordinada adjectiva explicativa
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
Type: Objeto de aprendizaje
URL: https://polimedia.upv.es/visor/?id=48226652-c14a-b641-bfcd-0d83aa61b6f1
Learning Resource Type: Polimedia
Educational description: En l'estudi del pronom de relatiu neutre en valencià, cal aprendre a distingir els usos correctes dels incorrectes en nivells formals i informals de la llengua.
Intended End User Role: Alumno
Context: Otro
Difficulty: Difícil
Interactivity Level: Bajo
Semantic Density: Medio
Typical Learning Time: 20 minutos
Educational language: Catalán
Access rigths: PUBLICO

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record