- -

El relatiu neutre

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El relatiu neutre

Show simple item record

Video Viewer

dc.contributor.author Escrivá Fuster, Débora es_ES
dc.date.accessioned 2013-07-05T08:46:21Z
dc.date.available 2013-07-05T08:46:21Z
dc.date.issued 2013-07-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/30657
dc.description.abstract Explicació del tipus d'oració en què apareix el pronom relatiu neutre i les formes de què disposa, d'acord amb el nivell de formalitat de la llengua. es_ES
dc.description.uri https://polimedia.upv.es/visor/?id=48226652-c14a-b641-bfcd-0d83aa61b6f1 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd) es_ES
dc.subject Valencià es_ES
dc.subject Pronom relatiu neutre es_ES
dc.subject Oració subordinada adjectiva explicativa es_ES
dc.title El relatiu neutre es_ES
dc.type Objeto de aprendizaje es_ES
dc.lom.learningResourceType Polimedia es_ES
dc.lom.interactivityLevel Bajo es_ES
dc.lom.semanticDensity Medio es_ES
dc.lom.intendedEndUserRole Alumno es_ES
dc.lom.context Otro es_ES
dc.lom.difficulty Difícil es_ES
dc.lom.typicalLearningTime 20 minutos es_ES
dc.lom.educationalDescription En l'estudi del pronom de relatiu neutre en valencià, cal aprendre a distingir els usos correctes dels incorrectes en nivells formals i informals de la llengua. es_ES
dc.lom.educationalLanguage Catalán es_ES
dc.upv.convocatoriaDocenciaRed 2012-2013 es_ES
dc.upv.ambito PUBLICO es_ES
dc.rights.accessRights Abierto es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Área de Promoción y Normalización Lingüística - Àrea de Promoció i Normalització Lingüística es_ES
dc.description.bibliographicCitation Escrivá Fuster, D. (2013). El relatiu neutre. http://hdl.handle.net/10251/30657 es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record