- -

Ordenació de l'aprofitament de les zones truferes en el terme municipal de La Mata (Castelló) per a la planificació de la prevenció d'incendis forestals

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Ordenació de l'aprofitament de les zones truferes en el terme municipal de La Mata (Castelló) per a la planificació de la prevenció d'incendis forestals

Show full item record

Carbó García, I. (2006). Ordenació de l'aprofitament de les zones truferes en el terme municipal de La Mata (Castelló) per a la planificació de la prevenció d'incendis forestals. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/30675

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/30675

Files in this item

Item Metadata

Title: Ordenació de l'aprofitament de les zones truferes en el terme municipal de La Mata (Castelló) per a la planificació de la prevenció d'incendis forestals
Author: Carbó García, Inmaculada
Director(s): López Sardá, Mª Leticia Reyna Domenech, Santiago
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Hidráulica y Medio Ambiente - Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-05-31
Issued date:
Abstract:
En el present projecte es pretén planificar la prevenció d¿incendis forestals en una zona potencialment productora de trufes naturals, situada en el terme municipal de La Mata, comarca dels Ports. D¿aquesta manera, es ...[+]
Subjects: Trufa , Incendios forestales , Truficultura , Selvicultura
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record