- -

Projecte de restauració de la coberta vegetal en el paratge municipal del Pla de Colom ( T.M. de Bétera).

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de restauració de la coberta vegetal en el paratge municipal del Pla de Colom ( T.M. de Bétera).

Show full item record

Campos Ricart, J. (2006). Projecte de restauració de la coberta vegetal en el paratge municipal del Pla de Colom ( T.M. de Bétera). http://hdl.handle.net/10251/31253.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31253

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte de restauració de la coberta vegetal en el paratge municipal del Pla de Colom ( T.M. de Bétera).
Author:
Director(s): Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-09-29
Issued date:
Abstract:
Definició i quantificació dels treballs necessaris per a la repoblació forestal de 105 hectàrees en el mont anomenat Pla de Colom, en el terme municipal de Bétera. La repoblació en aquest mont té per objectiu la conservació ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record