- -

Ràdio Vilaweb: proposta de ràdio en Internet

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Ràdio Vilaweb: proposta de ràdio en Internet

Show full item record

Mollà Tortosa, AM. (2006). Ràdio Vilaweb: proposta de ràdio en Internet. http://hdl.handle.net/10251/31257.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31257

Files in this item

Item Metadata

Title: Ràdio Vilaweb: proposta de ràdio en Internet
Author:
Director(s): Sanchis Rico, Juan Manuel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-09-25
Issued date:
Abstract:
Projecte de ràdio en Internet, on es tenen en compte tant criteris tècnics, com de contingut, i fins i tot, de producció. Comptant així quanta gent caldria, els aparells necessaris i la manera de funcionar. També es definix ...[+]
Subjects: Radiodifusión , Radiodifusión digital
Copyrigths: Cerrado
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record