- -

Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 2)

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 2)

Mostrar el registro completo del ítem

Serrano Palacio, JF. (2006). Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 2). http://hdl.handle.net/10251/31434.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31434

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Disseny, programació e implementació de sensor tàctil sobre cristall (Part 2)
Autor:
Director(es): Ortuño Molins, Vicente
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2006-09-29
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest document presenta les diferents solucions adoptades per a la realització d'un disseny i un layout satisfactori per a l'ús tant d'uns cursors tàctils, rodons i lineals, com de quatre commutadors tàctils per a una ...[+]
Palabras clave: Microcontrolador PIC , Layout , Commutadors
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas Electrónicos-Enginyer Tècnic en Telecomunicació, esp. en Sistemes Electrònics
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem