- -

Projecte d'ordenació del monte La Loma propietat de la Junta de Veïns de Carrascosa de la Sierra (Conca)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte d'ordenació del monte La Loma propietat de la Junta de Veïns de Carrascosa de la Sierra (Conca)

Show full item record

Aragó Serrano, JA. (2006). Projecte d'ordenació del monte La Loma propietat de la Junta de Veïns de Carrascosa de la Sierra (Conca). http://hdl.handle.net/10251/31476.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31476

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte d'ordenació del monte La Loma propietat de la Junta de Veïns de Carrascosa de la Sierra (Conca)
Author:
Director(s): Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-01-30
Issued date:
Abstract:
Projecte d'ordenació al forest la Loma, terme municipal de Carrascosa de la Sierra (Conca), per encàrrec de la Junta de veïns del poble a l'empresa Júcar Medioambiental. L'execució del projecte s'acull al programa europeu ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record