- -

Interfície gràfica per a una ferramenta de disseny automatizat de filtres d'alta freqüència per a comunicacions espacials

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Interfície gràfica per a una ferramenta de disseny automatizat de filtres d'alta freqüència per a comunicacions espacials

Show full item record

Llorca Menaches, S. (2006). Interfície gràfica per a una ferramenta de disseny automatizat de filtres d'alta freqüència per a comunicacions espacials. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/31498

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31498

Files in this item

Item Metadata

Title: Interfície gràfica per a una ferramenta de disseny automatizat de filtres d'alta freqüència per a comunicacions espacials
Author: Llorca Menaches, Sara
Director(s): Bachiller Martin, Maria Carmen Morro Ros, José Vicente
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia - Institut Universitari de Telecomunicacions i Aplicacions Multimèdia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions
Read date / Event date:
2006-03-08
Issued date:
Abstract:
Disseny i implementació d'una interfície gràfica per tal de dissenyar dispositius avançats de comunicacions, en aquest cas, filtres d'alta freqüència. Aquesta aplicació servirà com a centre de treball per al Grup ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico de Telecomunicación, esp. en Sistemas de Telecomunicación-Enginyer Tècnic de Telecomunicació, esp. en Sistemes de Telecomunicacions
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record