- -

La flora de la Safor com atractiu turístic: Aplicació al terme municipal d'Almiserà

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

La flora de la Safor com atractiu turístic: Aplicació al terme municipal d'Almiserà

Show full item record

Pascual Prats, R. (2006). La flora de la Safor com atractiu turístic: Aplicació al terme municipal d'Almiserà. http://hdl.handle.net/10251/31585.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31585

Files in this item

Item Metadata

Title: La flora de la Safor com atractiu turístic: Aplicació al terme municipal d'Almiserà
Author:
Director(s): Muszynski, Michaela Donat Torres, Maria del Pilar
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-09-20
Issued date:
Abstract:
La flora i vegetació és un recurs molt ampli a la nostra comarca, el qual no ha estat emprat turísticament, només que per a omplir o cumplimentar certs indrets amb altres atractius turístics. No obstant això, pensem que ...[+]
Copyrigths: Cerrado
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record