- -

Estudi de la creació de dues microrreserves de flora en el mont "El Mollet" (terme municipal de Vilafamés)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de la creació de dues microrreserves de flora en el mont "El Mollet" (terme municipal de Vilafamés)

Show full item record

Calatayud Alborch, V. (2006). Estudi de la creació de dues microrreserves de flora en el mont "El Mollet" (terme municipal de Vilafamés). http://hdl.handle.net/10251/31684

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/31684

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de la creació de dues microrreserves de flora en el mont "El Mollet" (terme municipal de Vilafamés)
Author: Calatayud Alborch, Vicenta
Director(s): Sanchis Duato, Enrique
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-05-29
Issued date:
Abstract:
Creació de dues microrreserves de flora al mont consorciat Ermita de San Miguel situat a la serra El Mollet al terme municipal de Vilafamés, les quals inclouen tant espècies com hàbitats d'alt valor botànic, amb la finalitat ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record