- -

Adequació i senyalització de la senda de la Sima de l'Aigua des de la Barraca d'Aigües Vives (València) i millora de l'entorn de la font de la Falzia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Adequació i senyalització de la senda de la Sima de l'Aigua des de la Barraca d'Aigües Vives (València) i millora de l'entorn de la font de la Falzia

Show full item record

Almunia Catalá, FJ. (2013). Adequació i senyalització de la senda de la Sima de l'Aigua des de la Barraca d'Aigües Vives (València) i millora de l'entorn de la font de la Falzia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/32084

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32084

Files in this item

Item Metadata

Title: Adequació i senyalització de la senda de la Sima de l'Aigua des de la Barraca d'Aigües Vives (València) i millora de l'entorn de la font de la Falzia
Author: Almunia Catalá, Francisco Javier
Director(s): Dalmau Rovira, Fernando
Read date / Event date:
2013-06-13
Issued date:
Abstract:
L'itinerari, objecte del present document, es situa a la vall d'Aigües Vives, dins del terme municipal de Carcaixent. És tracta d'un recorregut de 3,7 quilòmetres de distància que naix junt al llavador o safareig de ...[+]
Subjects: Senyalització , Rutes , Espais naturals , Barraca d'Aigües Vives
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record