- -

Tècniques automàtiques de subtitulació de video-xarrades a partir de les seues transcripcions i traduccions

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Tècniques automàtiques de subtitulació de video-xarrades a partir de les seues transcripcions i traduccions

Mostrar el registro completo del ítem

Alemany Calatayud, E. (2013). Tècniques automàtiques de subtitulació de video-xarrades a partir de les seues transcripcions i traduccions. http://hdl.handle.net/10251/32557.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32557

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Tècniques automàtiques de subtitulació de video-xarrades a partir de les seues transcripcions i traduccions
Autor:
Director(es): Civera Saiz, Jorge Juan Císcar, Alfonso
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Fecha acto/lectura:
2013-09-30
Fecha difusión:
Resumen:
Serà l'objectiu d'aquest projecte, la generació i optimització dels subtítols per al corpus audiovisual docent que està present a la nostra Universitat Politécnica de València. Aquesta eina s'anomena PoliMedia, i en darrers ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniería Informática-Enginyeria Informàtica
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem