- -

Pre-producció, producció i post-producció d'una pel·lícula documental sobre el turisme solidari i la implicació activa

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Pre-producció, producció i post-producció d'una pel·lícula documental sobre el turisme solidari i la implicació activa

Show full item record

Bas Micó, N.; Martínez Tarrazona, M. (2013). Pre-producció, producció i post-producció d'una pel·lícula documental sobre el turisme solidari i la implicació activa. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/32685

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/32685

Files in this item

Item Metadata

Title: Pre-producció, producció i post-producció d'una pel·lícula documental sobre el turisme solidari i la implicació activa
Author: Bas Micó, Natàlia Martínez Tarrazona, Mercé
Director(s): Burgos Ramírez, Enric Antoni
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicación Audiovisual, Documentación e Historia del Arte - Departament de Comunicació Audiovisual, Documentació i Història de l'Art
Read date / Event date:
2013-06-10
Issued date:
Abstract:
L'objectiu principal del nostre projecte ha estat, des d'un primer moment, la realització d'una pel·lícula documental a Gàmbia (Àfrica), en la qual fem una reflexió sobre el turisme solidari i la importància de la ...[+]
Subjects: Turisme solidari , Preproducció , Documental audiovisual
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record