- -

Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica

Mostrar el registro completo del ítem

León Cabello, B. (2013). Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica. http://hdl.handle.net/10251/33320.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33320

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica
Autor:
Director(es): Llinares Palacios, Josep Vicent Lull Noguera, Cristina
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2013-07-16
Fecha difusión:
Resumen:
La erosió es un procés de degradació de un sòl a causa de diversos factors: el relleu, la superfície erosionada (aquesta ve donada per la cobertura vegetal, la quantitat d¿aigua que circula i les variacions tèrmiques), el ...[+]


The erosion is a process that degrades the soil a cause of diverse factors: the relief, the eroded surface (it¿s determined by the vegetation, the quantity of water that circulates and the thermal variations), the climate, ...[+]
Palabras clave: Erosió , EUROSEM , Xixona , Degradació del sòl , Cobertura vegetal , Bona pràctica agrària , Agricultural practice , Vegetation , Degradation of soil
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem