- -

Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica

Show full item record

León Cabello, B. (2013). Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/33320

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33320

Files in this item

Item Metadata

Title: Memòria ambiental: Estudi analític i descriptiu de la situació actual de sòls a Xixona com base de projecte de restauració ecològica
Author: León Cabello, Blanca
Director(s): Llinares Palacios, Josep Vicent Lull Noguera, Cristina
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Química - Departament de Química
Universitat Politècnica de València. Instituto Agroforestal Mediterráneo - Institut Agroforestal Mediterrani
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Ingeniería del Agua y del Medio Ambiente - Institut Universitari d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient
Read date / Event date:
2013-07-16
Issued date:
Abstract:
La erosió es un procés de degradació de un sòl a causa de diversos factors: el relleu, la superfície erosionada (aquesta ve donada per la cobertura vegetal, la quantitat d¿aigua que circula i les variacions tèrmiques), el ...[+]


The erosion is a process that degrades the soil a cause of diverse factors: the relief, the eroded surface (it¿s determined by the vegetation, the quantity of water that circulates and the thermal variations), the climate, ...[+]
Subjects: Erosió , EUROSEM , Xixona , Degradació del sòl , Cobertura vegetal , Bona pràctica agrària , Agricultural practice , Vegetation , Degradation of soil
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ciencias Ambientales-Grau en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record