- -

Projecte de senyalització i condicionament del sender de pujada al Puig dels Frares des del Tossal Gros al terme municipal d'Oliva (Valencia)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de senyalització i condicionament del sender de pujada al Puig dels Frares des del Tossal Gros al terme municipal d'Oliva (Valencia)

Show full item record

Oltra Sanchis, J. (2006). Projecte de senyalització i condicionament del sender de pujada al Puig dels Frares des del Tossal Gros al terme municipal d'Oliva (Valencia). http://hdl.handle.net/10251/33569

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33569

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte de senyalització i condicionament del sender de pujada al Puig dels Frares des del Tossal Gros al terme municipal d'Oliva (Valencia)
Author: Oltra Sanchis, Joan
Director(s): Sanchís Blay, José Andrés
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-12-13
Issued date:
Abstract:
Objectius del projecte:- Realitzar un projecte tal que totes les actuacions que es facen s¿integren en el medi creant el mínim impacte en la mesura de lo possible. - Satisfer les necessitats del municipi d'Oliva d'adequar ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record