- -

Estudi de l'accessibilitat en la trama monumental del municipi de Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de l'accessibilitat en la trama monumental del municipi de Gandia

Show full item record

Miñana Torregrosa, N. (2006). Estudi de l'accessibilitat en la trama monumental del municipi de Gandia. http://hdl.handle.net/10251/33583

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33583

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de l'accessibilitat en la trama monumental del municipi de Gandia
Author: Miñana Torregrosa, Noelia
Director(s): Solsona Monzonís, Francisco Javier
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-09-29
Issued date:
Abstract:
L'objectiu del projecte es utilitzar com estratègia, de la indústria turística per a superar la estacionalitat, l¿augment de las possibilitades en el sector de persones amb problemes de mobilitat o de comunicació, permetent ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record