- -

Rehabilitació del viver de La Murta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Rehabilitació del viver de La Murta

Show full item record

Silvan Miralles, J. (2006). Rehabilitació del viver de La Murta. http://hdl.handle.net/10251/33638

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33638

Files in this item

Item Metadata

Title: Rehabilitació del viver de La Murta
Author: Silvan Miralles, Joan
Director(s): Gómez Moya, Luís
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2006-01-25
Issued date:
Abstract:
El present document té com a objecte especificar les condicions generals que han de complir-se en la contractació i construcció de l'obra civil, instal·lacions i la resta d'elements, materials i dispositius necessaris ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record