- -

Disseny i implementació d'un sistema de detecció i seguiment de línies amb un sistema encastat de visió artificial

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Disseny i implementació d'un sistema de detecció i seguiment de línies amb un sistema encastat de visió artificial

Show full item record

Blasco González, C. (2009). Disseny i implementació d'un sistema de detecció i seguiment de línies amb un sistema encastat de visió artificial. http://hdl.handle.net/10251/33684.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33684

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny i implementació d'un sistema de detecció i seguiment de línies amb un sistema encastat de visió artificial
Author: Blasco González, Carles
Director(s): Armesto Ángel, Leopoldo Doménech Ballester, Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Read date / Event date:
2009-07-10
Issued date:
Abstract:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (8067)


[CA] El present projecte t e per objecte dotar d'un \cap" intel ligent, per a la detecci o d'una l nia pintada a terra, a un vehicle autoguiat (AGV). El projecte consistir a en el disseny i desenvolupament d'un sistema de ...[+]
Subjects: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Reconocimiento de formas , Visión por ordenador
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial-Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record