- -

Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR

Mostrar el registro completo del ítem

Martí Pellicer, J. (2013). Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR. http://hdl.handle.net/10251/33697.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33697

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR
Autor:
Director(es): Giménez López, José Luis Gómez Aguinaga, Juan Angel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2013-07-16
Fecha difusión:
Resumen:
This paper presents a detailed description of an end-of-degree project carried out throughout the last year of Audiovisual Communication degree at Polytechnic University of Valencia. The project has been accomplished during ...[+]


El present treball es realitza com a Treball Final de Grau corresponent a la titulació de Grau en Comunicació Audiovisual, impartida en la Universitat Politècnica de València, Campus Gandia. La modalitat elegida ha ...[+]
Palabras clave: Guía cultural , Valencia , Codi QR , Multimedia , Dispositiu mòbil , Cultural guide , QR Code , Mobile devices
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem