- -

Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR

Show full item record

Martí Pellicer, J. (2013). Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR. http://hdl.handle.net/10251/33697

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33697

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament d'una guia cultural interactiva del centre històric de València mitjançant codis QR
Author: Martí Pellicer, Jordi
Director(s): Giménez López, José Luis Gómez Aguinaga, Juan Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-07-16
Issued date:
Abstract:
This paper presents a detailed description of an end-of-degree project carried out throughout the last year of Audiovisual Communication degree at Polytechnic University of Valencia. The project has been accomplished during ...[+]


El present treball es realitza com a Treball Final de Grau corresponent a la titulació de Grau en Comunicació Audiovisual, impartida en la Universitat Politècnica de València, Campus Gandia. La modalitat elegida ha ...[+]
Subjects: Guía cultural , Valencia , Codi QR , Multimedia , Dispositiu mòbil , Cultural guide , QR Code , Mobile devices
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record