- -

Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida

Show full item record

Burgui Oltra, JM. (2007). Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida. http://hdl.handle.net/10251/33979

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33979

Files in this item

Item Metadata

Title: Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida
Author: Burgui Oltra, Juan Miguel
Director(s): Delgado Artes, Rafael
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-02-06
Issued date:
Abstract:
L'objecte de l'estudi és la construcció, a partir de l'anàlisi d'un nombre significatiu d'espais cinegètics de la comarca, d'un model que permeta estimar la qualitat dels principals hàbitat per a la perdiu roja.
Subjects: Perdices
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record