- -

Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida

Mostrar el registro completo del ítem

Burgui Oltra, JM. (2007). Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida. http://hdl.handle.net/10251/33979.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/33979

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Determinació d'un model per a l'estimació de la qualitat de l'habitat de la perdiu roja (Alectoris rufa) en les serres de la Comarca de la Vall d'Albaida
Autor:
Director(es): Delgado Artes, Rafael
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2007-02-06
Fecha difusión:
Resumen:
L'objecte de l'estudi és la construcció, a partir de l'anàlisi d'un nombre significatiu d'espais cinegètics de la comarca, d'un model que permeta estimar la qualitat dels principals hàbitat per a la perdiu roja.
Palabras clave: Perdices
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem