- -

Aplicació web interactiva per a la divulgació de la tecnologia desenvolupada en el projecte FIVER de la UPV

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Aplicació web interactiva per a la divulgació de la tecnologia desenvolupada en el projecte FIVER de la UPV

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Llorente Sáez, Roberto es_ES
dc.contributor.author García Pla, Luis es_ES
dc.date.accessioned 2013-11-26T12:46:43Z
dc.date.available 2013-11-26T12:46:43Z
dc.date.created 2013-07-16
dc.date.issued 2013-11-26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/34029
dc.description.abstract This work emerged from proposal by Professor Roberto Llorente, coordinator of the European project FIVER, to make a graphical representation for its dissemination. The project was developed by the Center for Nanophotonics Technology of the UPV, from 2010 to December 2012, and involved twenty researchers. The purpose of the project is to develop a technology to transmit up to five different signals through a single channel fiber optic: IP data, HDTV, phone, home security and control, and wireless services. The aim of Fiver is developing an integrated and optimized network architecture that allows a simple and economical implementation. Our work we have focused on creating an interactive web application to represent the signal transmission system developed in the FIVER project with all the elements directly involved. The application highlights the fundamentals and most representative aspects of the system with two different levels of information to its dissemination in various fields, both academic and professional, as well as the general public. es_ES
dc.description.abstract Aquest treball va sorgir d'una proposta del professor Roberto Llorente, coordinador del projecte europeu FIVER, per a realitzar una representació gràfica per a la seua difusió. El projecte ha sigut desenvolupat pel Centre de Tecnologia Nanofotònica de la UPV, des de 2010 fins a desembre de 2012, i han participat vint investigadors. La finalitat del projecte FIVER és el desenvolupament d'una tecnologia per a transmetre fins a cinc senyals diferents a través d'un mateix canal de fibra òptica: dades IP, televisió d'alta definició, LTE (Long Term Evolution) o telèfon 4G, serveis WIMAX de vigilància i control, i serveis sense fils. L¿objectiu de FIVER, és el desenvolupament d'una arquitectura de xarxa integrada i optimitzada que permeta una implementació simple i econòmica. El nostre treball l'hem enfocat en la creació d'una aplicació web interactiva per a representar el sistema de transmissió de senyals desenvolupat en el projecte FIVER amb tots els elements que hi participen directament. L'aplicació destaca els elements fonamentals i els aspectes més representatius dels sistema amb dos nivells d'informació diferents per a la seua divulgació en diferents àmbits, tant acadèmics i professionals, com també, al públic en general es_ES
dc.format.extent 48 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Projecte FIVER es_ES
dc.subject Aplicació web es_ES
dc.subject Divulgació es_ES
dc.subject Interactiva es_ES
dc.subject Tecnologia es_ES
dc.subject FIVER Project es_ES
dc.subject Dissemination es_ES
dc.subject Technology es_ES
dc.subject Web application es_ES
dc.subject.classification TEORIA DE LA SEÑAL Y COMUNICACIONES es_ES
dc.subject.other Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual es_ES
dc.title Aplicació web interactiva per a la divulgació de la tecnologia desenvolupada en el projecte FIVER de la UPV es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación - Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Telecomunicació es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Departamento de Comunicaciones - Departament de Comunicacions es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica - Institut Universitari de Tecnologia Nanofotònica es_ES
dc.description.bibliographicCitation García Pla, L. (2013). Aplicació web interactiva per a la divulgació de la tecnologia desenvolupada en el projecte FIVER de la UPV. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34029 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record