- -

Estudi de la contaminació acústica en la població de Sollana

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Estudi de la contaminació acústica en la població de Sollana

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Martínez Mora, Juan Antonio es_ES
dc.contributor.advisor Sánchez Pérez, Juan Vicente es_ES
dc.contributor.author Natividad Magraner, Iraida es_ES
dc.date.accessioned 2013-12-10T13:07:58Z
dc.date.available 2013-12-10T13:07:58Z
dc.date.created 2013-09-25
dc.date.issued 2013-12-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/34404
dc.description.abstract The main goal of this project is the study of acoustic pollution from the town of Sollana. In fact, this study is focused on the noise caused by road traffic since it could be considered the major source of noise from the city centre. Firstly, an initial assessment of the main sources of noise in the town has been made, selecting 15 representative points of measurement. Then, a campaign of measures of sound levels has been carried out in the selected points. The measure ranges have been set by the Law 7/2002 of the Comunitat Valenciana (periods: day: 8-22h, night: 22h-8h). Secondly, an acoustic simulation with Predictor V7.10 software from Brüel & Kjaer has been made to predict sound pressure levels (in dBA) and make a noise map of the town. The results obtained from the measures of sound levels were compared to those obtained in the predictions, validating the acoustic pattern. Finally, the sound pressure level obtained has been evaluated with the maximum permitted by Law 7/2002 and it did not comply with regulations in any of the cases. The measures has also been evaluated by the national noise Law of 2003 and its regulations RD1367/2007, more current and less restrictive than the previous one, complying with regulations in most of the measure points. es_ES
dc.description.abstract En aquest treball s'estudia la contaminació acústica del municipi de Sollana, centrant-se en el soroll provocat pel trànsit rodat, ja que és la major font de soroll en un nucli urbà. En primer lloc, s'ha fet una valoració inicial de les principals fonts de soroll de la població, seleccionant-se 15 punts de mesura representatius. A continuació s'ha realitzat una campanya de mesures dels nivells sonors en els punts escollits i en les franges de mesura marcades en Llei 7/2002 de la Comunitat Valenciana (dia: 8-22h, nit: 22h-8h). En segon lloc, s'ha realitzat una simulació acústica amb el programari Predictor V7.10 per predir els nivells de pressió sonora i realitzar un mapa de soroll de la localitat. El model acústic s'ha validat comparant els resultats de les mesures amb les prediccions. Finalment, s'han avaluat els nivells sonors mesurats amb els màxims admissibles per la Llei 7/2002, no acomplint la normativa en cap dels casos. Aquesta normativa és molt restrictiva i és anterior a la llei del soroll nacional de l'any 2003 i al seu reglament RD1367/2007 on es fixen els màxims admissibles per a les zones ja construïdes. La majoria dels punts acompleixen aquesta normativa, ja que és menys exigent. es_ES
dc.format.extent 50 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Mapa de soroll es_ES
dc.subject Soroll de trànsit rodat es_ES
dc.subject Predicció acústica es_ES
dc.subject Incertesa en soroll ambiental es_ES
dc.subject GIS es_ES
dc.subject Noise map es_ES
dc.subject Acoustic simulation es_ES
dc.subject Uncertainty in environmental acoustic es_ES
dc.subject SIG es_ES
dc.subject.classification FISICA APLICADA es_ES
dc.subject.other Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación, Sonido e Imagen-Grau en Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació, So i Imatge es_ES
dc.title Estudi de la contaminació acústica en la població de Sollana es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia es_ES
dc.description.bibliographicCitation Natividad Magraner, I. (2013). Estudi de la contaminació acústica en la població de Sollana. http://hdl.handle.net/10251/34404 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record