- -

Proposta d'intervenció en Poblats Marítims : vivenda "Josep Benlliure nº 117"

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Proposta d'intervenció en Poblats Marítims : vivenda "Josep Benlliure nº 117"

Show full item record

Romero Clausell, J. (2013). Proposta d'intervenció en Poblats Marítims : vivenda "Josep Benlliure nº 117". http://hdl.handle.net/10251/34568.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34568

Files in this item

Item Metadata

Title: Proposta d'intervenció en Poblats Marítims : vivenda "Josep Benlliure nº 117"
Author: Romero Clausell, Joan
Director(s): Llinares Millán, Jaime Ramírez Blanco, Manuel Jesús
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Gestión en la Edificación - Escola Tècnica Superior de Gestió en l'Edificació
Read date / Event date:
2013-07-15
Issued date:
Abstract:
[ca] En aquest projecte es fa una anàlisi històrica i constructiva d'una casa que es localitza al carrer Josep Benlliure nº 117, a la zona de Canyamelar (València). En primer lloc es realitza una anàlisi històrica del barri ...[+]
Subjects: Arquitectura popular , Arquitectura valenciana , Barrios , Proyectos de arquitectura , Cubiertas (Construcción) , Estructuras (Construcción) , Rehabilitación de edificios
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Ingeniería de Edificación-Grau en Enginyeria d'Edificació
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record