- -

Creació d'una web TV local: Cullera TV

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Creació d'una web TV local: Cullera TV

Mostrar el registro completo del ítem

Lli González, FI. (2013). Creació d'una web TV local: Cullera TV. http://hdl.handle.net/10251/34884.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34884

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Creació d'una web TV local: Cullera TV
Autor:
Director(es): Mas Castells, Josep Angel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2013-09-24
Fecha difusión:
Resumen:
The purpose of this project is to create a local web TV in Cullera. This new type of television tries to fill the informative space left by the closing of the local public TV. This project explains the characteristics of ...[+]


Aquest treball té com a finalitat la creació d'una web tv local a Cullera. Es pretén que aquest nou mitjà puga omplir el buit comunicatiu que deixà el tancament de la televisió pública local. El projecte explica les ...[+]
Palabras clave: Web TV , Periodisme de proximitat , Televisió local , Interactivitat , Geolocalització , Local journalism , Interactivity
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Titulación: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem