- -

Creació d'una web TV local: Cullera TV

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Creació d'una web TV local: Cullera TV

Show full item record

Lli González, FI. (2013). Creació d'una web TV local: Cullera TV. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34884

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34884

Files in this item

Item Metadata

Title: Creació d'una web TV local: Cullera TV
Author: Lli González, Francesc Ismael
Director(s): Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Lingüística Aplicada - Departament de Lingüística Aplicada
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-09-24
Issued date:
Abstract:
The purpose of this project is to create a local web TV in Cullera. This new type of television tries to fill the informative space left by the closing of the local public TV. This project explains the characteristics of ...[+]


Aquest treball té com a finalitat la creació d'una web tv local a Cullera. Es pretén que aquest nou mitjà puga omplir el buit comunicatiu que deixà el tancament de la televisió pública local. El projecte explica les ...[+]
Subjects: Web TV , Periodisme de proximitat , Televisió local , Interactivitat , Geolocalització , Local journalism , Interactivity
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record