- -

Disseny d'unes jornades sobre comunicació alternativa al Campus de Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Disseny d'unes jornades sobre comunicació alternativa al Campus de Gandia

Show full item record

Domínguez Bargues, E. (2013). Disseny d'unes jornades sobre comunicació alternativa al Campus de Gandia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34893

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34893

Files in this item

Item Metadata

Title: Disseny d'unes jornades sobre comunicació alternativa al Campus de Gandia
Author: Domínguez Bargues, Enric
Director(s): Mas Castells, Josep Angel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-09-23
Issued date:
Abstract:
Este treball és un revisió de tots els elements necessaris per a la planificació d'unes jornades sobre comunicació alternativa al Campus de Gandia. El projecte naix amb la finalitat de reflexionar sobre el model de ...[+]


This work is a review of all necessary elements for planning a conference about alternative communication in Gandia Campus. The project was created with the purpose to think about the dominant communication model and ...[+]
Subjects: Comunicació alternativa , Periodisme , Jornades , Campus Gandia , Journalism , Conference , Communication , Alternative communication
Copyrigths: Reconocimiento - No comercial - Sin obra derivada (by-nc-nd)
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Grado en Comunicación Audiovisual-Grau en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record