- -

Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge

Mostrar el registro completo del ítem

Cabrelles Moya, VJ. (2007). Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge. http://hdl.handle.net/10251/34970.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34970

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge
Autor:
Director(es): Donat Torres, Maria Del Pilar
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2007-05-16
Fecha difusión:
Resumen:
Aquest treball, comprés com a projecte de final de carrera, és, tal i com avança el seu títol, una introducció al coneixement d'una part d'0un territori que presenta, en certa mesura per la condició que té de transitori ...[+]
Palabras clave: Flora , Biodiversidad , Titaguas
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem