- -

Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge

Show full item record

Cabrelles Moya, VJ. (2007). Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/34970

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34970

Files in this item

Item Metadata

Title: Introducció a l'estudi de la flora del terme municipal de Titaguas en àrees de pasturatge
Author: Cabrelles Moya, Vicente José
Director(s): Donat Torres, Maria del Pilar
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Read date / Event date:
2007-05-16
Issued date:
Abstract:
Aquest treball, comprés com a projecte de final de carrera, és, tal i com avança el seu títol, una introducció al coneixement d'una part d'0un territori que presenta, en certa mesura per la condició que té de transitori ...[+]
Subjects: Flora , Biodiversidad , Titaguas
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record