- -

Estudi de solucions per la minimització de la concentració de sals a l'efluent del riu Montnegre, en T.M. de Xixona, Alacant

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Estudi de solucions per la minimització de la concentració de sals a l'efluent del riu Montnegre, en T.M. de Xixona, Alacant

Mostrar el registro completo del ítem

Tudela Rojas, E. (2013). Estudi de solucions per la minimització de la concentració de sals a l'efluent del riu Montnegre, en T.M. de Xixona, Alacant. http://hdl.handle.net/10251/34981.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/34981

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Estudi de solucions per la minimització de la concentració de sals a l'efluent del riu Montnegre, en T.M. de Xixona, Alacant
Autor:
Director(es): González Romero, Juan Andrés
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2013-09-12
Fecha difusión:
Resumen:
Aigües abaix de l'embassament de Tibi, el riu Montnegre travessa diverses zones amb components argilosos i de guix. A aquest fet se li afegeix que el llit del riu està format per materials no consolidats amb components ...[+]
Palabras clave: Hidrologia , Hidrologia subterrània , Estudi viabilitat ambiental , Tibi , Montnegre , Horta d'Alacant
Derechos de uso: Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial (by-nd-nc)
Titulación: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem