- -

Desenvolupament del projecte d'un centre d'interpretació a la Marjal de Gandia

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Desenvolupament del projecte d'un centre d'interpretació a la Marjal de Gandia

Show full item record

Alfaro Gregori, L.; Parra Martínez, M. (2007). Desenvolupament del projecte d'un centre d'interpretació a la Marjal de Gandia. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/35221

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35221

Files in this item

Item Metadata

Title: Desenvolupament del projecte d'un centre d'interpretació a la Marjal de Gandia
Author: Alfaro Gregori, Lucía Parra Martínez, Miriam
Director(s): Ferrer García, Carlos
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Departamento de Ingeniería Cartográfica Geodesia y Fotogrametría - Departament d'Enginyeria Cartogràfica, Geodèsia i Fotogrametria
Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-04-20
Issued date:
Abstract:
La proposta que volem plantejar amb aquest Projecte Final de Carrera és la creació d'una oferta recreativa i interpretativa a la Marjal de Gandia a través d'un centre d'interpretació que seria un instrument per a la ...[+]
Subjects: Marjal de Gandia , Educació ambiental , Ecoturismo
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Diplomado en Turismo-Diplomat en Turisme
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record