- -

Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor García García, Inmaculada es_ES
dc.contributor.author Laguna Sanz, Alejandro José es_ES
dc.date.accessioned 2014-02-06T13:22:33Z
dc.date.available 2014-02-06T13:22:33Z
dc.date.created 2007-12-12
dc.date.issued 2014-02-06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/35389
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (7522) es_ES
dc.description.abstract [val] Aquest projecte no és un projecte d¿investigació normal. Be es cert que te una part d¿investigació necessària per a complir els objectius, però aqueix no es el vertader objectiu en si mateix. Es pretén reconstruir FIRST; el programa que Ford esta emprant per simular la eficiència de les seves línies de mecanitzat. La investigació es necessària en els mètodes de Ford i per a la programació, però només com a pas intermedi per a complir el objectiu reial del projecte. FIRST és un programa creat per Ford per que faci d¿interfície amb el programa WITNESS. WITNESS es un simulador d¿esdeveniments discrets que s¿encarrega de comprovar el funcionament de les línies de mecanització de Ford. Com que es un programa complex, es va crear una ferramenta especifica (FIRST) per a Ford per tal de facilitar el procés de simulació. FIRST és un programa que canvia constantment amb les necessitats de Ford. El projecte consisteix en implementar diversos canvis en FIRST, incrementant la dificultat i complexitat de cada canvi amb el desenvolupament del projecte. El projecte es centra en els mètodes de programació, i el detall necessari per a la simulació en Ford, a més de mostrar com aquesta simulació pot ser útil per a companyies en general. Dos han estat els canvis més importants implementats en FIRST. El programa es capaç de treballar amb operaris en les màquines existents en la línia a simular, i amb diferents regles que regeixen el comportament d¿aquestos operaris. El programa també pot simular de forma més precisa les diverses probes de qualitat que hi han en les línies de Ford. Aquestos canvis inclouen nous formularis d¿interacció amb l¿usuari, càlculs interns, i comunicacions internes entre FIRST i el motor de simulació. Respecte als objectius assolits al projecte, hi han estat molts, incloent la completa satisfacció de Ford amb els canvis realitzats en el programa, la entrega del informe, i també la correcta execució de la etapa de aprenentatge necessària per a concloure el projecte. Cal destacar que per a aquest projecte s¿ha requerit aprofundir en coneixements mes propis de la enginyeria informàtica i d¿altres matèries, tant a nivell d¿anàlisi com a nivell de implantació. L¿autor ha estat tan breu com ha estat possible respecte a la descripció del treball, però es necessita un nivell de detall important per a mostrar clarament el progrés del projecte. Aquest detall ajudarà a altres persones a continuar amb aquest treball. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Industria es_ES
dc.subject.classification INGENIERIA DE LOS PROCESOS DE FABRICACION es_ES
dc.subject.other Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial es_ES
dc.title Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Laguna Sanz, AJ. (2007). Millora de les eines de simulació de Ford Motor Company. http://hdl.handle.net/10251/35389. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record