- -

Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta

Mostrar el registro completo del ítem

Rosselló Lloret, A. (2013). Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta. http://hdl.handle.net/10251/35504.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35504

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta
Autor:
Director(es): López Patiño, Gonzalo
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials
Fecha acto/lectura:
2013-12
Fecha difusión:
Resumen:
Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet)


[cat] El present projecte està fonamentat en la realització del model matemàtic de la xarxa primària d¿abastament d¿aigua potable del municipi de Cullera amb el programa EPANET. A partir d¿aquest model es pretenen assolir ...[+]
Palabras clave: Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales , Red de abastecimiento de agua , Suministro de agua
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem