- -

Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor López Patiño, Gonzalo es_ES
dc.contributor.author Rosselló Lloret, Ausiàs es_ES
dc.date.accessioned 2014-02-11T13:09:18Z
dc.date.available 2014-02-11T13:09:18Z
dc.date.created 2013-12
dc.date.issued 2014-02-11
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/35504
dc.description.abstract Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales (Riunet) es_ES
dc.description.abstract [CA] El present projecte està fonamentat en la realització del model matemàtic de la xarxa primària d¿abastament d¿aigua potable del municipi de Cullera amb el programa EPANET. A partir d¿aquest model es pretenen assolir els següents objectius: ¿ Obtindre una major comprensió del funcionament de la xarxa d'abastament d'aigua potable del municipi de Cullera, tant per a la situació actual com per al nou escenari de subministrament en alta. ¿ Avaluar l'impacte que té el subministrament en alta respecte a l'increment de fuites i la reducció del rendiment hidràulic degut a un increment generalitzat de les pressions en la xarxa. ¿ Introduir modificacions en el sistema d¿abastament del nou escenari de subministrament que permeten: ¿ Mantindre la funcionalitat dels elements més importants i eliminar aquells que ja no siguen necessaris. ¿ Reduir les fuites i millorar el rendiment hidràulic, mirant també d¿optimitzar el cost energètic. ¿ Analitzar el funcionament del sistema hidràulic de Cullera incorporant al nou escenari de subministrament en alta futurs desenvolupaments urbanístics. ¿ Proposta d¿esquemes de funcionament compatibles amb els canvis introduïts en el punt anterior i que milloren la seguretat de subministrament. es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Consulta en la Biblioteca ETSI Industriales es_ES
dc.subject Red de abastecimiento de agua es_ES
dc.subject Suministro de agua es_ES
dc.subject.classification PROYECTOS DE INGENIERIA es_ES
dc.subject.other Ingeniero Industrial-Enginyer Industrial es_ES
dc.title Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta es_ES
dc.type Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales - Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials es_ES
dc.description.bibliographicCitation Rosselló Lloret, A. (2013). Modelització de la xarxa d'abastiment d'aigua potable de Cullera anàlisi i proposta de modificacions davant el nou escenari de subministrament en alta. http://hdl.handle.net/10251/35504. es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record