- -

Preproducció d'una sitcom per a televisió

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Preproducció d'una sitcom per a televisió

Show full item record

Escriva Cots, E. (2013). Preproducció d'una sitcom per a televisió. http://hdl.handle.net/10251/35671

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35671

Files in this item

Item Metadata

Title: Preproducció d'una sitcom per a televisió
Author: Escriva Cots, Enrique
Director(s): Macias Pintado, Fernando Luis
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-09-27
Issued date:
Abstract:
El present projecte intenta dibuixar les línies mestres d¿una comèdia de situació amb qui molta gent ja creu. Ara bé, abans de passar a la pràctica, realitzarem un estudi al voltant de l¿evolució de la producció de comèdia ...[+]
Subjects: Telecomedia , Series televisivas , Preproducción audiovisual , Ficción , Guión audiovisual , Humor valencià
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record