- -

Rehabilitació d'un itinerari interpretatiu en una senda del paratge natural municipal de l'Hort de Soriano- Font de la Parra

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Rehabilitació d'un itinerari interpretatiu en una senda del paratge natural municipal de l'Hort de Soriano- Font de la Parra

Show full item record

Vidal Canet, I. (2013). Rehabilitació d'un itinerari interpretatiu en una senda del paratge natural municipal de l'Hort de Soriano- Font de la Parra. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/35778

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35778

Files in this item

Item Metadata

Title: Rehabilitació d'un itinerari interpretatiu en una senda del paratge natural municipal de l'Hort de Soriano- Font de la Parra
Author: Vidal Canet, Isaac
Director(s): Fresquet Gozalvo, José
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Centro Valenciano de Estudios sobre el Riego - Centre Valencià d'Estudis sobre el Reg
Read date / Event date:
2013-09-16
Issued date:
Abstract:
L'elecció de realitzar el projecte final de carrera en el Paratge Natural Municipal Hort de Soriano- Font de la Parra per a realitzar un itinerari interpretatiu rehabilitant una senda, atén a diverses motivacions acadèmiques, ...[+]
Subjects: Educació ambiental , Sostenibilitat , Itinerari interpretatiu
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniero Técnico Forestal, esp. en Explotaciones Forestales-Enginyer Tècnic Forestal, esp. en Explotacions Forestals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record