- -

Presència del català als mitjans de TDT del País Valencià

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Presència del català als mitjans de TDT del País Valencià

Mostrar el registro completo del ítem

Llorens Seguí, AA. (2013). Presència del català als mitjans de TDT del País Valencià. http://hdl.handle.net/10251/35787.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35787

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Presència del català als mitjans de TDT del País Valencià
Autor:
Director(es): Mas Castells, Josep Angel
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2013-09-17
Fecha difusión:
Resumen:
Com a conseqüència de l'alteració del mapa audiovisual que es va sofrir després de la implantació de la Televisió Digital Terrestre, aquest Projecte de Final de Carrera té l'objectiu de conèixer la presència del català a ...[+]
Palabras clave: Canals de TDT , Televisió Digital Terrestre , Mapa audiovisual , Català , Models lingüístics
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Comunicación Audiovisual-Llicenciatura en Comunicació Audiovisual
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem