- -

Estudi de la producció de llavors en "Cistus Albidus L." a una parcel·la experimental ubicada en els termes municipals de Benifairó de la Valldigna i Xeraco (València)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

  • Estadisticas de Uso

Estudi de la producció de llavors en "Cistus Albidus L." a una parcel·la experimental ubicada en els termes municipals de Benifairó de la Valldigna i Xeraco (València)

Show full item record

Pérez Simó, J. (2013). Estudi de la producció de llavors en "Cistus Albidus L." a una parcel·la experimental ubicada en els termes municipals de Benifairó de la Valldigna i Xeraco (València). Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/35881

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35881

Files in this item

Item Metadata

Title: Estudi de la producció de llavors en "Cistus Albidus L." a una parcel·la experimental ubicada en els termes municipals de Benifairó de la Valldigna i Xeraco (València)
Author: Pérez Simó, José
Director(s): Donat Torres, Maria del Pilar
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Instituto de Investigación para la Gestión Integrada de Zonas Costeras - Institut d'Investigació per a la Gestió Integrada de Zones Costaneres
Read date / Event date:
2013-09-13
Issued date:
Abstract:
L'objectiu principal d'aquest treball és avaluar l'efecte de la pol·linització entomòfila en la producció de llavors de Cistus albidus. L. en una parcel·la experimental ubicada entre els termes municipals de Benifairó de ...[+]
Subjects: Cistus albidus L. , Producció de llavors , Pol·linització entomòfila , Fructificació , Pol·linització manual
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record