- -

Condicionament faunístic i vegetal a la Llacuna del Samaruc (Algemesí)

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Condicionament faunístic i vegetal a la Llacuna del Samaruc (Algemesí)

Show full item record

Palacios García, S. (2013). Condicionament faunístic i vegetal a la Llacuna del Samaruc (Algemesí). http://hdl.handle.net/10251/35923.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/35923

Files in this item

Item Metadata

Title: Condicionament faunístic i vegetal a la Llacuna del Samaruc (Algemesí)
Author:
Director(s): Villaplana Ferrer, Jesus Miguel
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2013-09-16
Issued date:
Abstract:
Treball enforcat per a fer una millora tant vegetal com faunística a la Reserva del Samaruc, en el terme d' Algemesí. Estudi a nivell d'espècies i analisi de les característiques edafològiques del lloc, així com el seu ...[+]
Subjects: Algemesí , Fauna , Programa d'educació ambiental , Aiguamolls , Estudi del Medi Físic , Condicionament faunístic , Edafologia
Copyrigths: Cerrado
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record