- -

Tradició d' un poble: balls i música a Cullera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Tradició d' un poble: balls i música a Cullera

Show full item record

Estruch Martín, M. (2013). Tradició d' un poble: balls i música a Cullera. http://hdl.handle.net/10251/36153

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36153

Files in this item

Item Metadata

Title: Tradició d' un poble: balls i música a Cullera
Author: Estruch Martín, Maria
Director(s): Reig Bravo, Jordi Cerdà, Ximo
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat
Read date / Event date:
2013-09-25
Issued date:
Abstract:
[EN] Cullera, a town located in the Ribera Baixa, is famous for its beaches, its gastronomy and tradition. Tradition I've wanted to reflect in this work, consisting of two main parts, firstly, there is talk of processonals ...[+]


[CA] Cullera, poble situat a la Ribera Baixa, és famós per les seues platges, la seua gastronomia i per la tradició. Tradició que he volgut reflectir a aquest treball, format per dues parts principals on, en primer lloc, ...[+]
Subjects: Tradició , Música folklòrica , Tradition , Folk music , Dances , Balls
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Máster Universitario en Música-Màster Universitari en Música
Type: Tesis de máster

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record