- -

Tradició d' un poble: balls i música a Cullera

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Tradició d' un poble: balls i música a Cullera

Show simple item record

Files in this item

dc.contributor.advisor Reig Bravo, Jordi es_ES
dc.contributor.advisor Cerdà, Ximo es_ES
dc.contributor.author Estruch Martín, Maria es_ES
dc.date.accessioned 2014-03-04T12:56:12Z
dc.date.available 2014-03-04T12:56:12Z
dc.date.created 2013-09-25
dc.date.issued 2014-03-04
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10251/36153
dc.description.abstract [EN] Cullera, a town located in the Ribera Baixa, is famous for its beaches, its gastronomy and tradition. Tradition I've wanted to reflect in this work, consisting of two main parts, firstly, there is talk of processonals dances, performed during the festivals; the famous "dansà" of Cullera, which nowadays is being recovered by "dansant"s groups of the village, where they explain all the characteristics according to the style, the music and clothing. The other major section of the work focuses on the music, popular songs that the people of the village sang during his daily jobs, we will explain the song Lullaby, meeting, party, among others. In addition to attach a series of songs in audio played by a neighbor. With this work is only the first part of a story that has just begun, I continue researching on the music, the dances and the party to grab. es_ES
dc.description.abstract [CA] Cullera, poble situat a la Ribera Baixa, és famós per les seues platges, la seua gastronomia i per la tradició. Tradició que he volgut reflectir a aquest treball, format per dues parts principals on, en primer lloc, es parla dels balls processonals, interpretats durant les festes majors; de la famosa dansà de Cullera, que avui en dia està sent recuperada pels grups de dansants del poble, on explique totes les seues característiques segons l'estil, la música i la indumentària. L'altre gran apartat del treball es centra en la música, les cançons populars que la gent del poble cantava durant les seues feines quotidianes, explicarem la cançó de bressol, de reunió, de festa, entre altres. ademés d'adjuntar una série de cançons en audio interpretades per una veïna de Cullera. Amb aquest treball és sols la primera part d'una història que acaba de començar, he de seguir investigant sobre la música, els balls i la festa a Cullera. es_ES
dc.format.extent 69 es_ES
dc.language Catalán es_ES
dc.publisher Universitat Politècnica de València es_ES
dc.rights Reserva de todos los derechos es_ES
dc.subject Tradició es_ES
dc.subject Música folklòrica es_ES
dc.subject Tradition es_ES
dc.subject Folk music es_ES
dc.subject Dances es_ES
dc.subject Balls es_ES
dc.subject.other Máster Universitario en Música-Màster Universitari en Música es_ES
dc.title Tradició d' un poble: balls i música a Cullera es_ES
dc.type Tesis de máster es_ES
dc.rights.accessRights Cerrado es_ES
dc.contributor.affiliation Universitat Politècnica de València. Servicio de Alumnado - Servei d'Alumnat es_ES
dc.description.bibliographicCitation Estruch Martín, M. (2013). Tradició d' un poble: balls i música a Cullera. http://hdl.handle.net/10251/36153 es_ES
dc.description.accrualMethod Archivo delegado es_ES


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record