- -

Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València

Show full item record

Escrivà Llorca, C. (2007). Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València. Universitat Politècnica de València. http://hdl.handle.net/10251/36332

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36332

Files in this item

Item Metadata

Title: Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València
Author: Escrivà Llorca, Carles
Director(s): Delgado Artes, Rafael Ramírez Sabater, Elena
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Read date / Event date:
2007-06-20
Issued date:
Abstract:
La zona a restaurar en el present projecte son les dunes que es troben a la Platja de l'Aigua Morta, on podem trobar les dunes més extenses que arriben fins a les dunes semifixes, ja que darrere d'aquestes es troba ...[+]
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record