- -

Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València

Mostrar el registro completo del ítem

Escrivà Llorca, C. (2007). Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València. http://hdl.handle.net/10251/36332.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36332

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: Projecte de restauració i millora de les dunes de la platja de l'Aigua Morta al terme municipal d'Oliva (la Safor), València
Autor:
Director(es): Delgado Artes, Rafael Ramírez Sabater, Elena
Entidad UPV: Universitat Politècnica de València. Escuela Politécnica Superior de Gandia - Escola Politècnica Superior de Gandia
Fecha acto/lectura:
2007-06-20
Fecha difusión:
Resumen:
La zona a restaurar en el present projecte son les dunes que es troben a la Platja de l'Aigua Morta, on podem trobar les dunes més extenses que arriben fins a les dunes semifixes, ja que darrere d'aquestes es troba ...[+]
Derechos de uso: Cerrado
Titulación: Licenciatura en Ciencias Ambientales-Llicenciatura en Ciències Ambientals
Tipo: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem