- -

El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna

RiuNet: Repositorio Institucional de la Universidad Politécnica de Valencia

Compartir/Enviar a

Citas

Estadísticas

El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna

Mostrar el registro completo del ítem

Moscardó Sabater, E. (2007). El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/36872.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36872

Ficheros en el ítem

Metadatos del ítem

Título: El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna
Autor:
Fecha difusión:
Resumen:
Aquesta publicació presenta l'estudi, estructural i ceràmic, d'una part dels jaciments arqueològics escavats a la comarca que va ser, durant l'antiguitat, la zona d'influència nord del territori o hinterland de la ciutat ...[+]
Palabras clave: Ceràmica , Dianium, , Població rural , Época Romana , Villae
Derechos de uso: Reserva de todos los derechos
Editorial:
CEIC Alfons El Vell
Tipo: Libro

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem