- -

El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna

Show full item record

Moscardó Sabater, E. (2007). El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna. CEIC Alfons El Vell. http://hdl.handle.net/10251/36872

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/36872

Files in this item

Item Metadata

Title: El poblament romà durant l'alt imperi. La comarca de la Safor-Valldigna
Author:
Issued date:
Abstract:
Aquesta publicació presenta l'estudi, estructural i ceràmic, d'una part dels jaciments arqueològics escavats a la comarca que va ser, durant l'antiguitat, la zona d'influència nord del territori o hinterland de la ciutat ...[+]
Subjects: Ceràmica , Dianium, , Població rural , Época Romana , Villae
Copyrigths: Reserva de todos los derechos
Publisher:
CEIC Alfons El Vell
Type: Libro

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record