- -

CAVGESTOR

RiuNet: Institutional repository of the Polithecnic University of Valencia

Share/Send to

Cited by

Statistics

CAVGESTOR

Show full item record

Magraner Ramón, J. (2014). CAVGESTOR. http://hdl.handle.net/10251/37922.

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/10251/37922

Files in this item

Item Metadata

Title: CAVGESTOR
Author: Magraner I Ramon, Josep
Director(s): Marqués Hernández, Francisco
UPV Unit: Universitat Politècnica de València. Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Informàtica
Read date / Event date:
2014-06-03
Issued date:
Abstract:
A la Universitat Politènica de València, per dur a terme el seu compromís amb el valencià, existeix del Servei de Promoció i Normalització lingüística (SPNL). Un dels serveis que s'ofereix des del SPNL és el dels Centres ...[+]
Subjects: Gestió , Formació , Alumnes , Valencià , Winforms , Tres capes
Copyrigths: Cerrado
Publisher:
Universitat Politècnica de València
degree: Ingeniería Técnica en Informática de Gestión-Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió
Type: Proyecto/Trabajo fin de carrera/grado

recommendations

 

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record